Home / ਵਾਇਰਲ

ਵਾਇਰਲ

ਦੋਸਤੋ 65 ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਲਸਣ , ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ !

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ” ਦੋਸਤੋ 65 ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਲਸਣ , ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ! ” ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਤ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿਸਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ …

Read More »

ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ !

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ” ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ! ” ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਤ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿਸਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ …

Read More »

ਪਿਆਜ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੇ !

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ” ਪਿਆਜ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੇ !” ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਤ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿਸਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗੀ …

Read More »

ਦੇਖੋ 13 ਦੀ ਰਾਤ ਅਤੇ 14 ਦਾ ਤਾਰੀਕ ਦਾ ਮੌ-ਸਮ !

ਮੌਸਮ ਦੇ ਤਾ ਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਅਪ ਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ ਰ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੋਂ ਨੂੰ ਬਾ ਰਾਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਇਲਾ ਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ-ਵਾਂ ਤੇ ਹਨੇ-ਰੀ ਵਾਂ-ਗ ਹਵਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾ ਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ …

Read More »

BJP ਆਗੂ ਸੁਰ-ਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦੀ ਧੱ-ਕੇਸ਼ਾ-ਹੀ ! ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼-ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਕ-ਬਜ਼ਾ !

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਰ ਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਜ-ਬ ਰੀ ਜ਼ਮੀ-ਨ ਤੇ ਕ-ਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ-ਸ਼ ਲੱਗ-ਣੇ ਤੇ -ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿ-ਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਜ਼-ਮਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਤਾਬ-ਕ ਉਨੀ ਸੌ ਪਚੱਤਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ ਮੀਨ ਜਿ ਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸੌ ਗਿ ਆਰਾਂ ਕਨਾ ਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲ ਕਾਨਾਂ …

Read More »

ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰ-ਤਾਂ ਜਾਨ ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱ-ਧ ਪਿਲਾ-ਉਂਦੀਆਂ ਹਨ !

ਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ-ਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲ-ਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਫ਼ਾ ਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਨ ਵਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਪਰ …

Read More »

ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਚੀ-ਜ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰੀ-ਰ ਚੁੰ-ਬਕ ਬਣ ਗਿਆ !

ਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿ ਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ …

Read More »

ਅੱ-ਗ ਦੇ ਅੰਗਾ-ਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬਾ-ਰਿਸ਼ !

ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟ ਨਾ-ਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿ ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟ ਨਾ ਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ …

Read More »

ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਲਦੀ ਦਾ ਸੇਵਨ !

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ” ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਲਦੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ! ” ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਤ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿਸਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗੀ …

Read More »

ਸਿਰਫ਼ 3 ਵਾਰ ਖਾ ਲਵੋ , ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖ਼ਤਮ !

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ” ਸਿਰਫ਼ 3 ਵਾਰ ਖਾ ਲਵੋ , ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖ਼ਤਮ ! ” ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਤ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿਸਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ …

Read More »